El Servei de Neurologia pot atendre tota la patologia neurològica en malats adults tant en hospitalització com a consultes externes. La missió del Servei de Neurologia es atendre tots el pacients que consultin al nostre Servei tant amb la màxima eficiència, utilitzant de forma racional tots els recursos disponibles, seguint protocols basats amb l’evidencia científica i sempre considerant el malalt com al nucli central de la nostra activitat.