La Neurofisiologia clínica és una especialitat mèdica que es fonamenta en els coneixements de les neurociències bàsiques, té com a objectiu l'exploració funcional del sistema nerviós central (encèfal i medul·la espinal), sistema nerviós perifèric (nervis i òrgans dels sentits) i sistema nerviós vegetatiu o autonòmic (simpàtic i parasimpàtic), utilitzant per a això tecnologia altament especialitzada tant amb fins diagnòstics, com pronòstics i d'orientació terapèutica.