Exploracions imprescindibles per al diagnòstic de patologies del sistema central especialment l'epilèpsia i del sistema nerviós perifèric com polineuritis, malalties musculars, miastènia greu o ELA entre altres.