Hospitalització de qualsevol patologia neurològica tant en planta normal com per pacients ingressats al Servei d’urgències i malalts amb necessitat de UCI. A l’hospital Universitari Sagrat Cor el Servei de Neurologia assumeix l’hospitalització de malalts de neurocirurgia. El perfil del malalt seria un adult de mes de 15 anys afecta de les següents patologies:

Malalties vasculars cerebrals (infart cerebral, hemorràgia cerebral i subracanoidal; accident isquèmic transitori)

Crisis epilèptiques

Mal de cap d’origen incert

Tumors cerebrals

Malaltia de Parkinson mal controlada

Estudi de trastorns cognitius atípics i control de la alteració greu de conducta

Vertigen sever

Patologia degenerativa, vascular i tumoral del raquis i la medul·la

Pèrdua de coneixement

Infeccions del sistema nerviós

Malalties degeneratives (ELA, atrofies multisistèmiques)

Malalties musculars (miopaties inflamatòries, miastènia greu)

Malalties desmielinitzants

Malalties autoimmunes del sistema nerviós central i perifèric.


Urgències: Dins l’horari laboral el Servei de Neurologia presta suport al Servei d’urgències per les patologies que els metges d’urgències considerin necessàries.


Hospital de dia per tractaments de patologies neurològiques determinades (E. Múltiple, polineuropaties desmielinitzants cròniques; etc.)


Consultes externes a l’hospital diàries matins i tardes. Visites de diagnòstic i tractament de pacients amb problemes de tipus neurològic:

Malalties vasculars cerebrals (infart cerebral, hemorràgia cerebral i subracanoidal; accident isquèmic transitori).

Crisis epilèptiques

Mal de cap (migranya, mal de tensió, mal de cap secundari)

Tumors cerebrals

Malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment

Estudi de trastorns cognitius (Malaltia d’Alzheimer, demència vascular, demències secundàries, defecte lleu de memòria)

Vertigen

Malalties neurològiques relacionades amb processos sistèmics

Trastorn de la marxa

Esclerosis múltiple i altres malalties inflamatòries del sistema nerviós

Patologia degenerativa, vascular i tumoral del raquis i la medul·la

Pèrdua de coneixement

Infeccions del sistema nerviós

Malalties degeneratives (ELA, atrofies multisistèmiques)

Malalties musculars (miopaties inflamatòries, miastènia greu, distrofies)

Malalties del sistema nerviós perifèric

Tractament amb toxina botulínica