Cap de Servei
  • Joan Massons Cirera
Coordinador unitat de patología vascular cerebral
  • Adrià Arboix i Damunt
Facultativos
  • Enric Verges Gil
  • Laura Diez Morros