Es disposa de fullets explicatius de les mesures i consells sobre els hàbits higiènics, dietètics, formes de vida… sobre les diferents patologies oncològiques i per minimitzar els efectes secundaris dels tractaments, elaborats tant pel personal del Servei d'Oncologia com pel personal de l'Hospital de Dia.