Es tracta a tots els pacients que es troben afectats de càncer d'una forma integral, sent els més prevalents el càncer colorectal, el càncer de mama, el càncer de pulmó i el càncer de pròstata.