El Servei d'Oncologia Mèdica participa en les programes de formació MIR que el Comitè de Docència de l'Hospital estableix i col·labora amb la Universitat de Barcelona (Facultat de Medicina) en les pràctiques clíniques dels estudiants de la llicenciatura de medicina.