Activitat hospitalària

El Servei té una dotació variable de llits per a pacients que precisin ingrés hospitalari. Les vies d'accés d'ingrés són o bé directament pel propi Servei d'Oncologia o bé a través del Servei d'Urgències.

El Servei també disposa d'un Hospital de Dia localitzat en la primera planta a l'Àrea d'Hospitalització dotat amb sis "boxes" i atès per un equip d'infermeria altament qualificat i entrenat per a l'assistència oncològica.

L'assistència dels pacients ingressats en planta i els de l'Hospital de Dia és exclusiva dels metges del Servei d'Oncologia Mèdica.

Activitat ambulatòria

Ubicada en la tercera planta dels Consultoris. Les vies d'accés a la consulta és a través de qualsevol Servei mèdic o quirúrgic de l'Hospital i de Serveis externs de l'Hospital. En tot cas, sempre s'efectuarà per mitjà de la secretària d'Oncologia Mèdica amb la qual cosa no es generen llistes d'espera.

Proves complementàries