En el Servei d'Oncologia Mèdica es troba inclosa l'assistència del pacient "pal·liatiu" en col·laboració amb la Unitat del Dolor així com amb l'Assistent Social del Centre. D'altra banda manté una estreta col·laboració amb els Metges d'Assistència Primària i amb el Servei de Psiquiatria de l'Hospital.