• Revisions prostàtiques a partir dels 50 anys i dels 40 si hi ha un familiar directe diagnosticat de càncer de pròstata
  • Si en alguna ocasió s'orina sang cal anar a l'uròleg
  • Si hi ha antecedents de familiars amb litiasi cal fer una revisió
  • Si es noten anomalies-paquets a la bossa escrotal cal anar a l'uròleg, sobretot en gent jove