El programa de formació de l’Hospital Universitari Sagrat Cor conté totes les modalitats i ofereix formació per alumnes de pregrau, alumnes de postgrau i formació continuada per al personal del Centre.

Pel que fa a la formació d’estudiants i graduats, aquest any l’Hospital ha ofert 172 places de docència de pregrau i tretze places de docència de postgrau. I és que el Centre té convenis amb les principals universitats de la ciutat, algunes d’estrangeres i també amb diversos centres de formació professional.

La Comissió de Docència és l’encarregada de tota l’activitat docent de l’hospital relacionada amb la formació mèdica a nivell de pregrau i postgrau, i de la formació contínua del personal mèdic del centre. Aquesta Comissió forma part de la Xarxa de Comissions de Docència i Assessors de Catalunya i de la Comissió Assessora de la Unitat Docent de Medicina de Família i Comunitària de Barcelona Ciutat. El Cap d’Estudis i President de la Comissió de Docència és el Dr. Javier Ruiz.

El Departament de Formació Corporativa, que depèn del Departament de Recursos Humans de l’Hospital, s’encarrega de coordinar l’activitat de pregrau de les Escoles Universitàries d’Infermeria, Fisioteràpia i Farmàcia, i de les escoles tècniques de grau mig i superior de Documentació Sanitària, Anatomia Patològica, Auxiliars d’Infermeria i Auxiliars administratius. També s’encarrega de la formació dels professionals empleats per tal d’incrementar i mantenir les seves competències.