programa de formación de Hospital Universitari Sagrat CorImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoprograma de formación de Hospital Universitari Sagrat Cor

El programa de formació de l'Hospital Universitari Sagrat Cor conté totes les modalitats i ofereix formació per a alumnes de pregrau, alumnes de postgrau (Màster i Postgraus) i Formació Sanitària Especialitzada (MIR, FIR, EIR).

Pel que fa a la formació d'estudiants i graduats aquest any,l'Hospital ha ofert 700 places de docència de pregrau, escoles tècniques i docència de postgrau.

Entre les quals hi havia 17 MIR Hospitalaris, 27 MFiC, 2 FIR. L'hospital també ha estat acreditat amb 4 places d'EIR.

Elcentre té convenis amb les principals universitats de la ciutat,ambalgunesinternacionalsi amb diverses escoles tècniques.

El servei de Docència és responsable de tota l’activitat docent de l’Hospital relacionada amb la formació Mèdica, de Farmàcia i Psicologia a nivell de pregrau i postgrau.

La Comissió de Docència és l’encarregada de la Formació Sanitària Especialitzada. Aquesta Comissió és acreditada pel Ministeri i la DGODP del Departament de Salut i forma part de la Xarxa de Comissions de Docència i Assessors de Catalunya i de la Comissió Assessora de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat. El cap d'estudis i director deDocència és el Dr. Albert Isidro.

Mª Del Mar Martí infermera referent de formació docència i investigació,i presidenta de la Comissió de Recerca, s'encarrega de coordinar l'activitat de pregrau de les Escoles Universitàries d'Infermeria, Fisioteràpia i de lesEscolesTècniques de grau mitjà i superior de Documentació Sanitària,Auxiliars d'Infermeria i AuxiliarsAdministratius.

Dades de contacte:

Cap d’estudis idirector de Docència: Dr. Albert Isidro Llorens

Secretària deDocència: Sra. Olga Blanco.

Mail de contacte: docencia@hscor.comEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Teléfono: 93 4959287


https://docencia-husc.com/servei/Este enlace se abrirá en una ventana nueva

https://docencia-husc.com/servei/fse/unitats-docents/Este enlace se abrirá en una ventana nueva