Equipo6BajaEquipo6BajaEl servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor col·labora amb la Universitat de Barcelona amb activitat docent continuada que afavoreix i enforteix el nivell de coneixement dels professionals. S'estructura en seccions o unitats:

Unitat d’hospitalització integrada per un cap de servei i diversos adjunts d’experiència contrastada.

Unitat d'insuficiència cardíaca comunitària (UICC), un sistema de suport multidisciplinari per donar resposta a la complexitat creixent d'aquesta entitat, oferint un àmbit de seguiment estret i monitoritzat dels pacients que ho requereixen.

Unitat de prevenció cardiovascular i control del pacient complex i consulta de dislipidèmies, que engloba els pacients amb més risc de tenir potencials complicacions per oferir-li un seguiment proper i continu amb la finalitat d'optimitzar i assegurar l'abast dels objectius de tractament.

Unitat de diagnòstic cardiovascular no invasiu que desenvolupa tècniques de tot l´espectre de complexitat: electrocardiografia (ECG); ecocardiografia en totes les seves modalitats (transtoràcica, transesofàgica, Ressò d'esforç, anàlisi de Doppler tisular, Strain i Ressò 3D); proves desforç (en cinta lliscant o bicicleta ergonòmica supina); Holter electrocardiogràfic de 24 i 48 hores) i Holter de pressió arterial de 24 hores (MAPA).

Així mateix, disposem d'una taula basculant per fer estudis de ¨tilt – test¨. En col·laboració amb el servei de Radiologia, realitzem estudis de diagnòstic cardiovascular avançat de TC coronari multitall (Coronariografia no invasiva) i de RM Cardíaca tant per a estudi d'estructura, funció, caracterització tissular com d'estrès farmacològic.

Unitat de consulta externa especialitzada, integrada per cardiòlegs amb una gran disponibilitat horària i en què es troben integrades les consultes de revisions cardiovasculars i esportives.