Àrea de Electroencefalografia: Electroencefalografia de vigília, amb els seus activacions convencionals (hiperventilació i estimulació lluminosa intermitent), electroencefalografia de vigília amb altres activacions específiques (farmacològica, sonora, sensorial ...), estudis electroencefalogràfics poligràfics de vigilància de llarga durada amb o sense monitoratge vídeo-EEG. Estudis EEG poligràfics en coma i mort cerebral. Àrea de la son: (en col·laboració amb pneumologia): polisomnografies. Estudis EEG poligràfics de vigília-son espontani.

Àrea d'Electromiografia: Electromiografia convencional amb agulla amb cèntrica, electromiografia de fibra aïllada, electromiografia d'esfínters, electromiografia amb anàlisi automàtica. Electroneurografia: conducció motora, conducció sensitiva, conducció mixta.