És una especialitat interdisciplinària des del punt de vista diagnòstic pel que es requereix una màxima interrelació amb els Serveis de Radiodiagnòstic incloent la Medicina Nuclear i la Radiologia Intervencionista, Laboratori, Endoscòpia digestiva i pulmonar i Anatomia Patològica, incloent tant les tècniques morfològiques com inmunohistoquímiques, moleculars i de determinacions de mutacions genètiques.

Des del punt de vista terapèutic requereix de la participació de la Cirurgia, de la Radioteràpia i de la pròpia Oncologia Mèdica.

Per tot això el Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital és membre actiu del Comitè de Tumors tenint la responsabilitat de la presidència i la secretaria. Es reuneix cada dimecres.