Tots els membres de la Unitat de Patologia Mamària són MÀSTERS en Senologia i Patologia Mamària.

Facultatius