Unitat de Cures RESPIRATÒRIES Intermèdies, Unitat del Son, Sala d’Hospitalització, Laboratòri de proves funcionals respiratòries, Unitat d’endoscòpia, Hospital de dia, Consultes externes i Educació respiratòria.