HematologiaHematologia

La consulta d'infermeria té avantatges per a l'usuari com la major freqüència de test, amb menor risc d'hemorràgies i les seves conseqüències, major independència i amb resultats tan fiables com el mètode de laboratori.

Determinació de la dosi terapèutica adequada: el monitoratge dels usuaris amb teràpia anticoagulant oral necessita ser feta una o dues vegades al mes, vigilant els nivells de anticoagulació i els perills de sobredosi.

Educació en l'ús del Tractament Anticoagulant Oral (TAO): cures per mantenir controlats els nivells de coagulació sanguínia i prevenir complicacions hemorràgiques o tromboembòliques. De vegades aquestes cures poden portar a canvis en l'estil de vida, alteració dels hàbits alimentaris, consum d'alcohol, ingesta diària del medicament, consultes de vigilància i por a complicacions.