Cmama

El càncer de mama és un dels càncers més freqüents del món en dones. Per això, en el nostre hospital oferim unes cures personalitzades portades per la nostra Infermera Referent.

La infermera:

S´encarrega de donar informació al pacient i als seus familiars abans i després d´una intervenció quirúrgica i facilita després de l´alta l´atenció que necessita.

Té un rol actiu en la prevenció de les complicacions i en la rehabilitació de la pacient intervinguda per millorar la seva qualitat de vida de manera personalitzada.

  • Aconseguir la millor adaptació de la pacient a la seva nova situació.
  • Impartir educació per a la salut a la pacient/família (autocures).
  • Afavorir la coordinació amb el personal d'infermeria de l'hospital i d'atenció primària.
  • Oferir un enfocament integral treballant de manera simultània amb l'equip multidisciplinari.
  • Identificar problemes de tipus familiar i/o social.
  • Col·laborar amb l'equip facultatiu de la pacient.
  • Oferir una qualitat òptima de cures i ser un punt de referència i suport durant el procés de la malaltia.
  • Participar en el desenvolupament de campanyes d'educació a la població sobre la Patologia Mamària.