investigacioinvestigacio

Sagrat Cor. Per això, la infermera referent que realitza aquest suport s´encarrega:

Formació:

Juntament amb RRHH organitza tota la formació interna per tot el personal Infermer segon les necessitats que les avaluacions de competències ens indiquen.

S´encarrega de la formació externa oferint al personal intern formació que no es pot donar al centre o aquells cursos que són importants per al millor funcionament del nostre centre.

Docència:

Pacta amb les escoles d´estudis sanitaris les places per poder oferir pràctiques ja que l´Hospital Sagrat Cor és un Hospital Universitari

Investigació:

Suport al personal sanitari que vol presentar treballs amb metodologia i edició dels treballs, tramitant inscripcions i assistència a congressos.

S´encarrega de buscar aquells congressos que puguin ser d´interès als professionals i així motivar a fer recerca i presentació de treballs per tal de mostrar tot el treball que es porta a terme en el nostre centre