registresregistres

Infermer Referent en Registres d'Infermeria:

 • Procés Metodològic Infermer.
 • Implantació de Registres (trajectòries, millores de seguretat del pacient,…)
 • Implantació d'aplicatius i noves funcionalitats de programes informàtics.
 • Formació i seguiment als professionals.
 • Formació a professionals de nova incorporació.
 • Talls Quantitatius i Qualitatius de Registres (Altes, Valoracions, Cures, Notes, interconsultas…)
 • Difusió de les novetats per diferents mitjans, creació de manuals, instruccions tècniques,…
 • Miscel·lània d'ajudes i implantació d'altres temes per a Infermeria.

Suport i Ajudes als professionals:

 • En Procés Metodològic Infermer
 • En Registres
 • En programes Informàtics i aplicatius de l'hospital.
 • En noves tecnologies, ofimàtica, aplicatius, correu,…
 • En explotació d'Indicadors de múltiples àrees

Informàtica

 • Creació d'Intranets, millores, difusions, noves eines per als professionals, portal de l'alumne,…
 • Fer de pont entre sistemes d'informació i els professionals d'infermeria.
 • - Participació en Comitès
 • Comitè de Pràctiques Segures
 • Comitè d'Històries Clíniques
 • Comitè de Recerca