neumologianeumologia

Atenció del pacient hospitalitzat no ingressat en Pneumologia que precisa valoració a través de interconsulta realitzada des de qualsevol altre servei.

Seguiment del pacient diari fins a l'alta del mateix.

Atenció al pacient a l'àrea d'Urgències i valoració de l'adequació de l'ingrés del pacient en el servei de Pneumologia.

Valoració i inici de ventilació mecànica no invasiva en cas de ser precís de manera immediata tant en pacients hospitalitzats en altres serveis com a l'àrea d'Urgències.

Consulta d'infermeria dirigida a avaluar les necessitats de oxigenoteràpia domiciliària als pacients donats d'alta del Servei de Pneumologia de manera precoç.