• Participació al programa de formació del farmacèutic intern resident en farmàcia hospitalària.
  • Participació al programa de formació del metge intern resident en medicina familiar i comunitària (en procés).