• Estudi i tractament de les malalties que afecten a la sang i als seus òrgans.
  • Estudi i tractament dels trastorns de la coagulació.
  • Aprofitament de les possibilitats terapèutiques de la sang i hemoderivats.
  • Aplicació de les tècniques hematològiques per a l'estudi de les malalties d'altres àrees de la medicina.