• Administració de quimioteràpies, transfusions de sang i altres fàrmacs específics com a ferro intravenós, immunoglobulines i factors de coagulació a l'hospital de dia.
  • Realització de sagnies i autotransfusions a l'àrea del banc de sang.
  • Realització de biòpsies de medul·la òssia amb sedació.