Membres actius dels següents grups d'investigació:

  • PETHEMA: Programa per a l'Estudi de la Terapèutica en Hemopatia Maligna.
  • Grup Español de síndromes mielodisplàsics.
  • Grup català d’estudi dels gammapaties monoclonals.