• Diagnòstic, tractament i seguiment de les alteracions dels hematies (anèmies i poliglobulies), insuficiència de medul·la òssia, malalties benignes de la sèrie blanca, trastorns de les plaquetes, trastorns hemorràgics adquirits o congènits, trombosi i trombofilia i alteracions del metabolisme del ferro (hemocromatosis).
  • Hematologia oncològica: diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties hematològiques malignes: limfomes, mielomes, síndromes mieloproliferatius i mielodisplàsics, leucèmia limfàtica crònica i unes altres.
  • Control del tractament anticoagulant oral amb dicumarínics (Sintrom ®, Aldocumar ®)
  • Educació sanitària dels anticoagulants orals, tant dels dicumarínics com dels nous anticoagulants orals.
  • Dispensari monogràfic d'alteracions hematològiques i trombòtiques de la dona.
  • Dispensari d'estudi de les alteracions trombòtiques del pacient amb càncer.
  • Banc de sang i hemoteràpia: Programa d'estalvi de sang. Realització d'estudis previs a l'administració de sang i derivats. Administració de sang i derivats. Estudis a la dona gestant per malaltia hemolítica. Realització de sagnies terapèutiques.