En els darrers anys, l’activitat assistencial ha anat in crescendo i actualment el perfil de pacients que atenem a consulta externa i de proves que realitzem continua bàsicament centrat en el maneig, diagnòstic i tractament d’adults amb patologia respiratòria del son, constituint-ne el 90% dels pacients visitats i estudiats.

A tall d’exemple incloc les xifres aproximades del darrer any:

2014/5

POLIGRAFIA

RESPIRATÒRIA

PSG

COMPLETA

APNEA LINK

DOMICILI

CPAP NASAL PR PLANTA

CPAP PLANTA

TOTAL
CAT SALUT 233 15 44 181 39 24 536
MUTUES 187 27 10 73 9 10 316
PRIVATS 2 0 2 8 0 0 12
TOTAL 422 42 56 262 48 34 864