Prova del llit basculant (Tilt Test)


S'utilitza per a l'estudi de desmais (síncope) o sensació de desmai. Gràcies a aquesta exploració, es pot posar a prova el sistema cardiovascular i comprovar si és capaç de respondre correctament a canvis en la gravetat, la tensió arterial, o el ritme cardíac. Quan el sistema de resposta reflecteix a aquests estímuls falla, el cor no bombeja la sang necessària cap al cervell i durant uns segons es perd el flux sanguini; és el que es conèixer com síncope.

Des d'un punt de vista pràctic, se li demana al pacient es recolzi en una taula especial amb capacitat d'inclinació i és subjectat per mitjà de corretges de seguretat tant sobre el pit com per les cames. Aquesta taula permet posar al pacient d'una posició horitzontal total a una posició vertical total, sense cap esforç per a ell. Se li insereix un catèter intravenós en un braç i un braçalet per mesurar la pressió arterial en l'altre, se li posen una sèrie d'elèctrodes al pit per monitoritzar el ritme cardíac en tot moment de la prova i així conèixer la resposta cardíaca en temps real. En iniciar, el pacient estarà recolzat cap per amunt sobre la taula en posició horitzontal. Després el metge inclinarà la taula fins que el cap del pacient quedi en posició vertical, entre 60 i 80 graus i roman així durant 20 o 30 minuts amb monitoratge del ritme cardíac i la pressió arterial abans de tornar-ho a la posició horitzontal. En aquest període inicial no s'utilitza cap tipus de fàrmac (Fase I). En aquesta fase el pacient haurà d'informar al metge si es presenten els mateixos símptomes previs a un desmai habitual, si en finalitzar aquesta etapa no es van presentar símptomes clínics ni alteracions de la pressió arterial o la freqüència cardíaca, el pacient es torna a la posició supina i s'inicia una segona etapa en la qual s'utilitza una provocació farmacològica (Fase II) usualment nitrats sub-linguals per sensibilitzar la prova. La prova és considerada positiva i acabada, si la persona es desmaia o arriba a estar a punt de desmaiar-se. De ser positiva aquesta prova, s'iniciarà un tractament farmacològic prescrit per un cardiològic.


Horari:

Es realitzen els dies dimarts 11:30 a 14 hores i dijous de 11:30 a 14 hores. Sense problemes de llista d'espera.


Integrants:

Núria Anguera Ferrando

Núria Batalla Sahun

Josefa Rafel Rivera


Contacte i torns:

Contacte general (centraleta): 933 221 111